STORA MÖTESRUMMET på 2:a våningen   Hyra 80 €
Rymmer ca 30 personer, 43 m2

                                                                                                                          Foto: Dieter Berghmans