STYRELSERUMMET på 2:a våningen           
Rymmer ca 10 personer, 17 m2

Lämplig för mindre möten och musikundervisning

Foto Carl-Gustav Molander      

                                                                                                                        


Foto Dieter Berghmans